Toelatingsvoorwaarden

 1. Een bewijs van goed zedelijk gedrag dient afgegeven te worden bij de aanvraag tot lidmaatschap, tevens één pasfoto. Dit bewijs kan bekomen worden op het gemeentesecretariaat van uw woonplaats. De bestuursleden die inzage hebben in de afgeleverde bewijzen zijn gehouden aan de zwijgplicht.
 2. Jongeren minder dan 18 jaar kunnen enkel lid worden wanneer de ouders of voogd zich verantwoordelijk stellen.
 3. Aanvraag tot lidmaatschap, kandidaat leden kunnen zich steeds in de schietstand van de Pistool Schutters Klub Oudenaarde vzw aanmelden, elke zondag tussen 10u en 11u. Een voorafgaande afspraak is niet vereist.
  • nieuwe leden in het bezit van een vuurwapen dienen bij het eerste bezoek aan de schietclub hun wettelijke vergunning voor te leggen aan het dienstdoende bestuur.
  • wie nog niet over een eigen vuurwapen beschikt dient eerst 6 maanden met luchtdrukwapens te oefenen, daarna kan men overgaan naar het oefenen met vuurwapens.
  • nieuwe leden die met de clubwapens wensen te schieten moeten in het bezit zijn van een voorlopige sportschutterslicentie, aan te vragen bij de club.
  • het intern reglement kan u hier raadplegen.